אושר בקריאה ראשונה: פיקוח טכנולוגי על המחויבים בבידוד


אושר בקריאה ראשונה: פיקוח טכנולוגי על המחויבים בבידוד

טכנולוגי 04

טכנולוגיה / טכנולוגי 04 20 צפיות תגובות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 9) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בבידוד), התשפ"א-2021. 8 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה להמשך הדיון.

מוצע כי הממשלה תוסמך להכריז על חובת בידוד תוך שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי על כלל חייבי הבידוד, ולא רק על החוזרים מחו"ל. עוד מוצע כי האמצעי יכול לכלול זיהוי אדם באמצעות צילום (תמונה או וידאו), בתנאים המפורטים בחוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת הצעת חוק זו היא להסמיך את הממשלה להכריז על חובת פיקוח טכנולוגי על חייבי בידוד בכלל, גם שלא עקב כניסה לישראל, לנוכח העלייה בתחלואה בתקופה האחרונה והצורך לפקח באופן יעיל על קיום חובת הבידוד אצל כלל חבי הבידוד ולא רק אצל הנכנסים לישראל.

חשוב לנקוט פעולות מניעה להמשך העלייה בתחלואה, בין השאר על ידי הגברת הפיקוח על חייבי הבידוד הנמצאים בישראל נוסף על אלה שנכנסים מחוץ לארץ. הנתונים מראים כי היענות הציבור להקפדה על חובת הבידוד התרופפה, והיא נמוכה, ולכן נדרש כלי טכנולוגי לוודא קיום של הבידוד הביתי, בליווי קביעה כי מי שאינו יכול או אינו מסכים להשתמש בכלי טכנולוגי לפיקוח על הבידוד יהיה בתעדוף לפיקוח בכלים אחרים."

תגובות