טוטליזם בברית המועצות


טוטליזם בברית המועצות

מאמרים

פורסם ע"י דב פרץ 271 צפיות תגובות

0

(1) ביקורות

הטוטליזם בתקופת ברית המועצות תחת סטלין בא לידי ביטוי בשליטה מוחלטת על חיי האזרחים בעיקר על ידי התפתחות בבירוקרטיה הארגונית ובפוליטיקה פנימית. הבירוקרטיה הארגונית התבטאה במשטר שחלחל לכל שכבות החברה, הכלכלה, המדע והתרבות בברית המועצות וזאת כדי להשריש והטמיע את הדעה האידיאולוגית.

ארגונים הציבוריים שימשו כמכשיר מרכזי כדי להחדיר את המשטר לכל רובד החברה, הארגונים כללו ארגוני נוער, איגודים מקצועיים וארגוני ספורט, אומנות, מדע ותרבות. בעזרת ארגונים אלו יכול היה המשטר להשפיע על ההמונים בכל שכבות החברה ע"י העברת מסרים "חינוכיים" ואידאולוגיים לפי הצורך [1] .

איגודים מקצועיים ריכזו את הפועלים לפי מקצועותיהם ומקום עבודתם לפי צרכי המדינה, כך יכלה בפועל המדינה להחליט עבור הפועלים, לשלול ולהעניק זכויות לפי האינטרס הכלכלי שלה.

הקומסומול פעל כארגון עילית לנוער סובייטי. בני הנוער נבחרו בצורה סלקטיבית במטרה לחנכם ע"פ הרוח האידיאולוגית של המפלגה ולהכשירם כחברים עתידים במפלגה.

האינטלגנציה היוצרת סטלין ראה ביצירה האינטלקטואלית ככלי לגיוס תמיכה במטרות המשטר ולכן העמיק את השליטה בכל תחומי היצירה, המדע התרבות ואומנות. במטרה להעביר מסרים אידיאולוגים באמצעות סופרים, משוררים וצירים ולנצל מוחות של מדענים לטובת האינטרסים של המשטר.

האגיטפרופ – פיקוח על החשיבה התבטאה בשליטה על התכנים המופעים בכל העיתונים, כתבי העת, רדיו, מחזות, יצירות אמנות וספרים. כך שמר השלטון שכולם יוצגו בסגנון אחיד מנותק מהתרבות המערבית ובצנזורה שלטונית מחמירה.

מהנדסי הנשמה תפקידה היה לגרום לתעמולה המהללת ומשבחת את המשטר במטרה ליצור תודעה והתלהבות המונית בקרב האוכלוסייה ולהשרות אווירה אופטימית בחברה הסובייטית. [2]

הטוטליזם מתפרס על כל רבדי החברה מלבד שני רבדים עיקריים המגבלים את השתלטותו עליהם: הדת ומוסד במשפחה.

מוסד המשפחה - על אף שהמשטר הטוטליטרי מצליח להשתלט על כמעט כל רבדי החברה, הכלכלה, התרבות, העבודה וכו', הוא לא הצליח לחדור לתוך רגשות האדם והתא המשפחתי. [3] על פי מקרה הבוחן שדן הקורס על פי האידיאולוגיה המרקסיסטית ניסה המשטר הסובייטי למנוע ולבטל את מוסד הנישואים אך בפעול המשטר כשל ולמרות הניסיונות והחוקים שחוקקו כדי למנועו, מוסד הנישואים והתא המשפחתי נשארו ולא הושגה שליטה מוחלטת על חייו ומחשבותיו של כל אדם, כך גם לא הצליח המשטר הסטליניסטי לממש את מטרותיו הטוטליטריות בנושאי הדת.

הממסד הדתי - למרות שהבולשוויקים ביטלו את מעמד הכנסייה האורתודוקסית, החרימו את רכושה ונטלו ממנה כל סמכות כלשהי מתוך מניעים אידיאולוגים שסותרים את התפיסה המרקסיסטית והן בשל האיום שמהווה הדת לשליטה הטוטליטרית שפעלה כעין דת בעצמה, כבר שתקופת מלחמת העולם השנייה החזיר סטלין חלק מהסמכויות לכנסייה במטרה להשיג חיזוק רוחני לעם וכדי להשיג את תמיכת העם בשלטון, זאת מתוך הבנה שניתן לשלוט על הרבה תחומים בתוך החברה, להשפיע על אנשים בדרכי טרור ואלימות אך לא ניתן לשלוט על מחשבות האדם ואמונתו. [4]

[1] עודד ערן, "דיקטטורות, ברית המועצות בתקופת סטלין, משטר טוטליטרי וקומוניסטי", האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 5-6, עמ' 130.

[2] שם, עמ' 131-143.

[3] גלובלום אמירה, "דיקטטורות במאה העשרים, מדריך למידה" הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 20-19.

[4] עודד ערן, "דיקטטורות, ברית המועצות בתקופת סטלין, משטר טוטליטרי וקומוניסטי", האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 5-6, עמ' 144-152.

תגובות