חיסול במכת הפתיחה, חמאס שנותר בצד: הדמיון בין "עלות השחר" ל"חגורה שחורה"