פורסם ע"י אורנה כ

פורסם ע"י אורנה כ - לפני שנתיים

העדות הפלוויאנית

העדות הפלוויאנית של יוספוס פלוויוס הינה אחת מן העדויות אודות חייו של ישו. חשיבותה של עדות זו בנצרות חזקה היות והיא מאמת את האמונה הנוצרית מנקודת מבטו של היסטוריון יהודי. על פי העדות מתאר פלוויוס את חייו של ישו בצורה המעלה בספק את אנושיותו של ישו ומאשרת כי ישו הוא אכן היה המשיח ואלוהים. בע...

פורסם ע"י אורנה כ - לפני שנתיים

פאולוס והתפשטות הנצרות

בבשורה על פי מתי מנסה פאולוס לשכנע את הציבור להצטרף לנצרות בעיקר ע"י הורדת העומסים הדתיים ביהדות. זאת הוא עושה ע"י הדגשת המצוות הבולטות ביותר ביהדות, מצוות שישו עצמו הדגיש והן הדגשת מצוות בין אדם לחברו [מתי 5: 20-21] בטענה כי ישו עצמו אמר כי מצוות "ואהבת לרעך כמוך" היא חשובה מכל המצוות :...