פורסם ע"י שלמה עוגן גולדמן

פורסם ע"י שלמה עוגן גולדמן - לפני שנתיים

מה נשאר מקו החזית?

?אין יותר מתאים מפוסט ראשון בבלוג "קו החזית" מלענות על השאלה האם כיום עדיין קיים קו חזיתלרבים עדיין נשאר הדימוי של מלחמה קונבנציונלית, לפיו שני צבאות או יותר מתנגשים בשדה הקרב ונלחמים זה בזה במטרה להכריע האחד את השני. במסגרת הקרב חיילים מסתערים על הכוח שמולם ברגל, באמצעות כוחות שריון ומגובים בכלי טי...