קטגוריה : מאמרים

פורסם ע"י שלמה עוגן גולדמן - לפני שנתיים

מה נשאר מקו החזית?

?אין יותר מתאים מפוסט ראשון בבלוג "קו החזית" מלענות על השאלה האם כיום עדיין קיים קו חזיתלרבים עדיין נשאר הדימוי של מלחמה קונבנציונלית, לפיו שני צבאות או יותר מתנגשים בשדה הקרב ונלחמים זה בזה במטרה להכריע האחד את השני. במסגרת הקרב חיילים מסתערים על הכ...

פורסם ע"י דב פרץ - לפני שנתיים

טוטליזם בברית המועצות

הטוטליזם בתקופת ברית המועצות תחת סטלין בא לידי ביטוי בשליטה מוחלטת על חיי האזרחים בעיקר על ידי התפתחות בבירוקרטיה הארגונית ובפוליטיקה פנימית. הבירוקרטיה הארגונית התבטאה במשטר שחלחל לכל שכבות החברה, הכלכלה, המדע והתרבות בברית המועצות וזאת כדי...

פורסם ע"י אורנה כ - לפני שנתיים

העדות הפלוויאנית

העדות הפלוויאנית של יוספוס פלוויוס הינה אחת מן העדויות אודות חייו של ישו. חשיבותה של עדות זו בנצרות חזקה היות והיא מאמת את האמונה הנוצרית מנקודת מבטו של היסטוריון יהודי. על פי העדות מתאר פלוויוס את חייו של ישו בצורה המעלה בספק את אנושיותו...

פורסם ע"י צילה - לפני שנתיים

השבועה המשפטית בימי הביניים

השבועה המשפטית בימי הביניים היתה האמצעי המשפטי היחיד לקבלת נאמנותו של הנשפט. בתקופה זו האמונה הדתית הייתה חזקה מכל, ולכן שבועה באל או בחפץ קדוש היתה נאמנה וחזקה מספיק מבחינה משפטית מפני שאנשים פחדו להפר שבועה היות והאמינו כי על הפרת שובעה ייענשו על י...

פורסם ע"י ירון בללתי - לפני שנתיים

בין אנטישמיות כתובה למדוברת

במאמרה "המילה הכתובה והמילה המדוברת: על שבר והמשכיות בתולדות האנטישמיות בגרמניה" פותחת שולמית וולקוב בהסבר התיזה שלה שמציג נקודת מבט שונה במחקר [ואף סותרת] לגבי התפיסה הרווחת בחקר האנטישמיות בגרמניה הרואה קשר גומלין ישיר בין האנטישמיות הקו...

פורסם ע"י ירון בללתי - לפני שנתיים

השואה כתופעה היסטורית

במחקר עולה הסוגיה האם ניתן להתייחס לשואה כאל תופעה היסטורית (כשאר המאורעות בהיסטוריה העולמית) או שמא השואה הינה אירוע א-היסטורי יוצא דופן ויחיד במינו בתולדות האנושות. [1] לכאורה נראה אפוא כי השאלה פשוטה היא, אך לתשובה ישנן השלכות ר...

פורסם ע"י אורנה כ - לפני שנתיים

פאולוס והתפשטות הנצרות

בבשורה על פי מתי מנסה פאולוס לשכנע את הציבור להצטרף לנצרות בעיקר ע"י הורדת העומסים הדתיים ביהדות. זאת הוא עושה ע"י הדגשת המצוות הבולטות ביותר ביהדות, מצוות שישו עצמו הדגיש והן הדגשת מצוות בין אדם לחברו [מתי 5: 20-21] בטענה כי ישו עצמו אמר כ...

פורסם ע"י דב פרץ - לפני שנתיים

מוחמד - בין מכה למדינה

המסורת המוסלמית והמחקר ההיסטורי מבחינים בין שתי תקופות נבואתו של מוחמד, תקופת מכה ותקופת אל מדינה. מחד, קיימים שינויים בהתפתחות המסורת המוסלמית בין שתי התקופות ומאידך, קיים שימור והמשכיות של המסורת כפי שהייתה בתקופת מכה.השינויים שחלו בהתפתחות המסורת...

פורסם ע"י ירון בללתי - לפני שנתיים

הרמאן גרינג והגירת היהודים

הרמאן גרינג - מראשי המשטר הנאצי בגרמניה. במלה"ע הראשונה שרת כטייס קרב מצטיין וכמפקד הטייסת. בפברואר 1922 הצטרף למפלגה הנאצית, ומיד דאג להקים את משטרת המדינה החשאית (הגסטפו)[1]. ב- 1932 נבחר ליושב-ראש הרייכסטאג ועם עליית היטלר לשלטון ב-19...

פורסם ע"י דב פרץ - לפני שנתיים

טרור במשטר טוטליטרי

בהבחנה בין דיקטטורה לדיקטטורה טוטליטרית מצאו החוקרים קרל יואכים פרידריך וזביגנייב בז'ז'ינסקי כי ישנם שישה סממנים המסיעים למשטר הטוטליטרי להשיג שליטה מלאה בחיים האזרחים: 1. אידיאולוגיה – במטרה לשנות את האדם והחברה (מן היסוד) 2...

פורסם ע"י גדי פ - לפני שנתיים

מבוא לסוציולוגיה

דמיון סוציולוגי - מטרת הסוציולוגיה לחשוף את הקשר בין היחיד, הביוגרפיה האישית לתנאים החברתיים שבהם הוא פועל, בין ביוגרפיה להיסטוריה. הקשר הזה משפיע רבות על האדם. מילס מציג שאלות לגבי מבנה חברתי, הקשר היסטורי, מאפייני החברה הספציפית והבדלה מ...

פורסם ע"י גדי פ - לפני שנתיים

פרדיגמה בסוציולוגיה

פרדיגמה – בסוציולוגיה - המושג מתייחס למערכת של תיאוריות אודות תופעה כלשהי. שורה של הנחות יסוד אודות תיאוריה מסוימת. בד"כ, פרדיגמות במדע מחליפות זו את זו. בסוציולוגיה מתקיימות מס' פרדיגמות זו לצד זו. עם זאת, נכון לומר שמתקופה לתקופה יש...

פורסם ע"י גדי פ - לפני שנתיים

התפיסה הפונקציונליסטית

התפיסה הפונקציונליסטית - פרדיגמה זו היא פרדיגמה של סדר – מחפשת סדר חברתי. היא מאמינה שסדר חברתי הוא הבסיס לקיומה של חברה. גישה שמשמרת סדר חברתי ולכן ממסדית (למרות שלעיתים הייתה ביקורתית). דירקהיים והגישה הפונקציונליסטית באופן כללי היא גישה קונצסנוסוא...

פורסם ע"י גדי פ - לפני שנתיים

הגישות הקונפליקטואליות

בתוך הפרדיגמה יש תיאוריות שביניהן יש סתירות מסוימות – לא חייבת להיות הסכמה מוחלטת. התיאוריות מסכימות בעיקר על ראייתה של החברה כזירה של מאבקים, שינוי חברתי נוצר כתוצר של מאבקים, היחיד מושפע במידה רבה מהחברה אליה הוא משתייך (החברה מורכבת מאו...