קטגוריה : וואלה! חדשות

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

שכניו של זדורוב מברכים על הזיכוי בבית המשפט: "האמת יצאה לאור"

לאחר שבית המשפט זיכה את זדורוב מחמת הספק, תושבים בקצרין הביעו שמחה על ההחלטה. בשיחה עם וואלה! סיפרה אחת מהן כי היא מתכננת להכין עוגה למשפחה. שכן אחר אמר: "הוא היה מודה גם בצליבה של ישו. זו לא צורת המשפט שאנחנו מבקשים"

חדשות / וואלה! חדשות - לפני יומיים

זיכוי זדורוב: האם הפרקליטות תערער ואיך יאתרו את הרוצח?

בית המשפט אמנם הודיע שזדורוב זוכה מרצח תאיר ראדה, אך שאלות רבות עדיין נותרו פתוחות בתיק, והאפשרות שהפרקליטות תערער על ההחלטה גם היא פתוחה עדיין: "לא מופרך לערער בתיק כזה", קובע סנגור פלילי. על פענוח הרצח: "ככל שהתיק יישאר פתוח, לפי החוק יש להמשיך לחק...