העדות הפלוויאנית

פורסם ע"י אורנה כ 900 צפיות תגובות

העדות הפלוויאנית של יוספוס פלוויוס הינה אחת מן העדויות אודות חייו של ישו. חשיבותה של עדות זו בנצרות חזקה היות והיא מאמת את האמונה הנוצרית מנקודת מבטו של היסטוריון יהודי. על פי העדות מתאר פלוויוס את חייו של ישו בצורה המעלה בספק את אנושיותו של ישו ומאשרת כי ישו הוא אכן היה המשיח ואלוהים. בעדות קורא פלוויוס לישו "איש חכם" ומיד מתקן ושואל "אם מותר לקרוא לו בשם איש." שאלה רטורית זו מיחסת את ישו לדמות על-אנושית (אלוהים).

כמו כן נותן לו פלוויוס את תואר המשיח וכותב שביום השלישי אחרי מותו הוא קם לתחייה.

חוקרים רבים טוענים כי היות וכתבי המקור של עדות זו הוחזקו ע"י הכנסייה עצמה סביר מאוד להניח כי הכתובים עברו עריכה סובייקטיבית ע"י הכנסייה – דבר המטיל בספק את אמינותו של הכתוב – הרי פלוויוס היה יהודי בעצמו לכן קשה להבין כיצד הוא כתב עדות המעידה את אמינותה של האמונה הנוצרית בדבר ישו המשיח.

עדות זאת חשובה ביותר לנצרות היות ואין לנצרות שום מקור כתוב חיצוני ומתבססת רק על הברית החדשה כמקור אשר נכתבה ע"י כותבים סובייקטיביים במטרה לשכנע את הקורא באמינותו של ישו. לכן עדות זו הינה המקור החיצוני ואובייקטיבי היחיד על הנצרות המעידה לטובתו.

ישנן שלוש דעות לגבי אמינותה של עדות זו:

  • יש טוענים כי עדות זו מקורית ולא עברה שום עיבוד או עריכה לכן היא אמינה.
  • יש טועני כי כל העדות לא שייכת כלל ליוספוס פלוויוס אלה נכתבה ע"י נוצרים מאמינים והוכנסה מאוחר יותר לתוך הטקסט של פלוויוס.
  • ויש טוענים כי אכן פלוויוס כתב עדות זו אך הטקסט עבר עריכה לטובת הנצרות.

הטקסט של אגפיוס ( מחבר נוצרי ערבי מהמאה 10) הינו תרגום לעדות הפלוויאנית של פלוויוס. בשל העובדה שתרגום זה לא נשמר בקרב הכנסייה הנוצרית, חוקרים סבורים כי תרגום זה הינו המדויק ביותר אשר לא עבר כל עריכה ושינוי והקרוב ביותר לעדותו של פלוויוס. בטקסט של אגפיוס ישנם שני שינויים עיקריים מהעדות הפלוויאנית, שינויים הבולטים בעיקר בייחוסו של ישו לאלוהים ומשיח:

  • לא מופיע הטקסט שאומר "אם מותר לקרוא לו איש"
  • מאמיני ישו טענו שראו אותו חיי אחרי מותו ואולי הוא המשיח.

שינויים אלו, בין עדותו של פלוויוס המוחזקת ע"י הנוצרים לבין תרגומו של אגפיוס מגדילים את הספק באמינותו של הטקסט המוחזק אצל הנוצרים ואף מאשרים כי עדותו של פלוויוס עברה עיבוד סובייקטיבי.

אורנה כ

מנהלת שיווק בחברה פרטית, מתגוררת ברעננה, בוגרת תואר ראשון בהיסטוריה, ותואר שני במדעי המדינה. בתואר הראשון הרבתי לכתוב על הנצרות הקדומה וזה היה תחום הלימוד המרכזי שלי. אוהבת ציור, פיסול ואומנות בכלל.

תגובות