תג: תיקי השקעות

כלכלה / גלובס - לפני שבוע

מדדי אג'יו לתיקי השקעות מנוהלים ב-2021: השנה שבה הכול עבד לטובת המשקיעים

מגפת הקורונה הביאה את העולם למשבר בכלכלות ובשווקים ב-2020 שהייתה השנה הראשונה למגיפה, ולהתאוששותם בעצמה בשנה השנייה, ב-2021. הדבר התרחש עקב הזרמות הכספים חסרות התקדים בהיקפן ובצל ריבית נמוכה, תוך שהפד מצליח לשכנע ולהרגיע את השווקים כי היא תישא...

כלכלה / גלובס - לפני שבוע

מה יכול להגן על תיקי ההשקעות מהשלכותיה של עליית מחירים מתמשכת

בחודש דצמבר 2021, ערכה רשות ניירות ערך את הבחינה מקצועית ב' המיועדת למבקשים להשיג רישיון כמנהלי השקעות. בחרנו בה שאלות מרכזיות, ולהלן התשובות. נתונים לשאלות 1-3: לפניכם שלוש טענות. ביחס לכל טענה, סמנו אם היא נכונה או שלא ניתן לדעת, ונמקו בקצרה...